Wilt u jagen op wild? Dan dient u zich te houden aan het jachtseizoen, dient u een jachtakte te hebben en dient u gebruik te maken van de toegestane jachtmiddelen. Het is in ieder geval niet toegestaan om te jagen op beschermde diersoorten, behalve in het geval van twee uitzonderingen. Het jachtseizoen is open wat mag ik wanneer schieten? U mag alleen jagen op beschermde dieren als edelherten, wilde zwijnen of reeën wanneer deze overlast of schade veroorzaken, of wanneer dat nodig is voor het beheer van de wildstand.

Het jachtseizoen is open wat mag ik wanneer schieten Jachtseizoen per wildsoord

Verder mag u jagen op 6 wilde diersoorten, zoals aangewezen voor de Flora- en faunawet. U dient zich te houden aan het jachtseizoen per wildsoort. Wilt u bijvoorbeeld jagen op wilde eend? Dat is toegestaan tussen 15 augustus en 31 januari. Het jachtseizoen voor de haas loopt van 15 oktober tot en met 31 december, voor de fazantenhen is dat van 15 oktober tot en met 31 december. U mag van 15 oktober tot en met 31 januari jagen op de fazantenhaan, net als op de houtduif. Wilt u jagen op konijn? Dat mag tussen 15 augustus en 31 januari. Het jagen op de patrijs is gedurende het gehele jaar niet toegestaan.

Jachtakte en jachtmiddelen

U mag uitsluitend jagen indien u in het bezit bent van een jachtakte. Daarnaast dient u bijvoorbeeld te zorgen voor een wapenkluis en een wapenvergunning, net als een jachtdiploma. Een jachtakte is steeds 1 jaar geldig, van 1 april tot 1 april. U dient daarom ieder jaar opnieuw een jachtakte aan te vragen bij de politie.

U mag voor de jacht gebruik maken van een aantal verschillende jachtmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om geweren en honden, mits u geen gebruik maakt van lange honden zoals windhonden. Daarnaast mag u jagen met gefokte jachtvogels zoals de havik en de slechtvalk. U kunt geregistreerde eendenkooien gebruiken, net als lokeenden en lokduiven, zolang u die niet blind maakt of verminkt. Verder mag u gebruik maken van fretten en buidels. Jaagt u met een geweer? Dan kunt u dit op uw jachtakte laten bijschrijven.

Laat een reactie achter